AD Medicine

ЕД Медицин е единствената компания, която предлага на българския пазар течни хранителни добавки под формата на колоидни разтвори. 

Тази патентована технология гарантира запазването на биологичната активност на всички природни съставки.

Колоидните разтвори са максимално близки до естествената среда на човешкия организъм. Благодарение на това те се усвояват най-пълно-до 98% и имат бърз ефект.

Продуктите на AD Medicine съдържат само естествени съставки. Всяка частичка в колоидния разтвор се намира в отделна водна капсула и всички частици притежават едноименния заряд. Това дава възможност в разтвора да бъдат включени много компоненти, без те да взаимодействат помежду си.

Производството на AD Medicine се намира в Калифорния, контролира се от FDA /Федерална Агенция по Храни и Лекарства / и е лицензирано в съответствие с най-строгия фармакопеен стандарт cGMP.

Продуктите на AD Medicine не съдържат ГМО, нанокомпоненти, изкуствени оцветители и овкусители.

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW