Инсулинова чувствителност

Инсулиновата чувствителност е функция, свързана с възможността на тялото да регулира кръвната захар чрез отделяне на инсулин. Инсулинът се отделя от органа панкреас в отговор на повишените нива на глюкоза в кръвта. Колкото по-малко инсулин е нужен, за да бъде постигната целта, толкова по-висока е инсулиновата чувствителност.

Повишената инсулинова чувствителност говори за добро здравословно състояние на тялото и по-ефективен метаболизъм. Инсулиновата резистентност е маркер за влошен въглехидратен метаболизъм, като изключение е само късния етап на бременноста.

-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE
-20%
SALE